OČKOVÁNÍ

Ať jste žena, muž či dítě, milovník přírody nebo urbanizované zástavby, žijete ve městě nebo na vesnici, chodíte často do lesa na houby nebo s Vaším psem do parků nebo se jen pohybujete ve společnosti jiných lidí při cestě do práce či za zábavou, v obchodech, dopravních prostředcích i na ůřadech nebo v bankách setkáváte se s viry a bakteriemi způsobujícími nepříjemná onemocnění. Proti mnohým nemocem se můžete účinně bránit.

A která očkování mají V naší domovině největší smysl?

Břišní tyfus je nemoc způsobená baktérií Salmonella enterica, což je bakterie přežívající ve střevním traktu člověka. Brišní tyfus se vyskytuje zejména v zemích s teplým klimatem a špatnou hygienou. Jde často o rozvojové země, včetně turistických oblastí v Africe, Latinské a Jižní Americe, a Asii.

Nakažlivost

Jde o závažné onemocnění, které je přenášeno především stravou nebo kontaminovanou vodou, ale i objekty, které se dostaly do kontaktu s nemocnými. Nemoc přenášejí nejen osoby nemocné, ale i infikované bez zjevných příznaků (bacilonosiči). Hlavní prevencí je tak dodržování hygieny.

Projevy nemoci

Inkubační doba břišního tyfu je jeden až tři týdny a většinou probíhá bez příznaků onemocnění, nemoc sama se pak projevuje vysokou horečkou (39-40 °C), bolestmi hlavy, nechutenstvím, bolestmi břicha, vyrážkou, ospalostí, celkovou únavou a může být doprovázeno i krvácením z nosu. Může se objevit i zácpa nebo průjem, může dojít i ke krvácení do střev a zánětům. U dětí bývá toto onemocnění mírnější než u starších jedinců.

Ochrana

Nejlepší prevenci je dodržovat pravidelnou hygienu, jíst tepelně zpracované potraviny, ovoce a zeleninu si vlastnoručně loupat, pít balenou vodu. Nicméně cokoliv, s čímž lidské ruce přicházejí do kontaktu a může se to dostat do úst, je potenciální hrozba infekce. Nejlepší ochranou je proto očkování, které vydrží po tři roky – Jde o polysacharidovou vakcínu – Typhim.

Původcem cholery je bakterie Vibrio cholerae. Tato nemoc je především nebezpečné průjmové onemocnění. Zdrojem nákazy je vždy nemocný člověk (nebo pouze přenašeč, kdo neonemocněl). Většinou se s ní můžeme setkat v rozvojových zemích, místech s nedostatečnými hygienickými standarty – nejčastěji v jihovýchodní Asii, Jižní Americe a Africe. Kompletní mapa WHO – Světové zdravotnická organizace – k vidění zde, ukazuje mapu výskytu cholery ve světě v roce 2011: http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_Cholera(WER)_2011.png

Nakažlivost

Nemoc se přenáší nejčastěji pitnou vodou znečištěnou fekáliemi (kde baterie mohou přežívat až tři týdny) nebo potravinami. Protože se šíří vodou, epidemie této nemoci byly poměrně časté, někdy i pandemie zasahující obrovský počet lidí (poslední při zemětřesení na Haiti v roce 2010).

Projevy nemoci

Většinou je potřeba spotřebovat relativně velké množství infikované vody apod., aby nemoc propukla, jelikož tyto bakterie jsou relativně snadno ničeni žaludečními šťávami. Pokud se však dostanou do tenkého střeva, začnou se tam množit a produkovat toxin. Inkubační doba může být od hodin do pěti dnů (nejčastěji 48 až 72 hodin). Nemoc se projevuje náhle, průjmy jejichž frekvence se stupňuje, poté dochází i ke zvracení. V těle dochází k velké ztrátě vody a minerálů. Extrémní dehydratace způsobuje pokles krevního tlaku, únavu, neukojitelnou žízeň, přesto nemocný bývá i v pozdních fázích nemoci při vědomí.

Ochrana

Velmi dobrou prevenci představuje mytí rukou, převařování vody nebo její dezinfekce a zásady patřičné hygieny.

U méně vážných případů léčení spočívá v nahrazování ztracené vody a minerálií, nebo používáni speciálních roztoků, v těžších případech nastupují antibiotika. U extrémní dehydratace se tekutiny doplňují intravenózně. Plně rozvinutá nemoc je při neléčení smrtelná v 50 %.

Očkování je účinné, na trhu přípravek Dukoral, a tato vakcína chrání krátkodobě i proti průjmovým onemocněním, které se mohou projevit při návštěvách i jiných destinací než těch známých pro možný výskyt cholery.

Chřipka je nakažlivá nemoc způsobena RNA virem z čeledě Orthomyxoviridae. Velikost tohoto viru je průměrně 80 nm. Rychle se šíří světem v sezónních epidemiích, se značnými ekonomickými náklady kvůli výdajům na zdravotní péči a ztrátě produktivity. Primární genetické změny ve viru způsobily ve 20. století 3 chřipkové epidemie, nebo dokonce pandemie, kterým podlehly milióny lidí.

Zdroj nákazy

Virus chřipky se rozprašuje do vzduchu v kapénkách, které pocházejí z dechu, kašle nebo kýchání infikovaných osob. Proto je chřipka tak snadno přenosná.
 

Projevy nemoci

Virus napadá dýchací systém, je přenášen z osoby na osobu kapičkami slin vznikajícími při kašlání a jeho symptomy jsou:

  • horečka

  • bolest hlavy

  • únava (může být extrémní)

  • suchý kašel

  • bolest hrdla

  • kýchání

  • podrážděné oči

  • bolesti těla

  • extrémní pocit zimy

Poznámka: do klinického obrazu chřipky nepatří rýma.

Důsledky chřipky jsou mnohem horší a trvají déle než důsledky nachlazení. Léčení trvá 1 až 2 týdny. Chřipka může být smrtelná, zejména pro slabé, staré nebo chronicky choré lidi. Některé chřipkové pandemie měly milióny obětí.

Většina lidí, kteří dostanou chřipku, se zotaví během jednoho až dvou týdnů, ale jiným se vyvinou život ohrožující komplikace (např. zápal plic). Jen v USA dostanou chřipku každý rok milióny lidí (asi 10 % – 20 % obyvatel). Průměrně asi 36 000 lidí ročně podlehne v USA chřipce, a 114 000 lidí ročně je pro chřipku hospitalizováno. I zdraví lidé mohou být postiženi a vážné problémy z chřipky mohou nastat v každém věku. Lidé starší 65 let, lidé každého věku s chronickými zdravotními obtížemi a velmi malé děti dostávají nejpravděpodobněji komplikace spojené s chřipkou.Zápal plic, bronchitida (zánět průdušek), sinusitida (zánět nosních dutin) a ušní infekce jsou hlavní příklady komplikací z chřipky.

Chřipka může zhoršit chronické zdravotní problémy. Např. lidé s astmatem mohou mít záchvaty během chřipky a lidem s chronickou srdeční poruchou se může výkon srdce zhoršovat.
 

Ochrana a prevence chřipky

Nejúčinnější prevencí je očkování proti chřipce. Nejvhodnější doba pro očkování je v září, říjnu a listopadu, tedy v období před začátkem chřipkové epidemie. Ochrana před chřipkou začíná 2 týdny po očkování a přetrvává přibližně 6 měsíců až 1 rok. Rizikové skupiny by proto měly být očkovány proti chřipce každý rok. Významnou úlohu v prevenci této nemoci má i hygiena (mytí, dezinfekce). V období epidemie je potřeba se vyhýbat přelidněným prostorům a nedotýkat se rukou nosu nebo úst.

Černý kašel nebo dávivý kašel (pertussis, počeštěně někdy pertuse), je vysoce nakažlivé infekční bakteriální onemocnění, které způsobuje bakterie Bordetella pertussis. 

Nakažlivost

Tato nemoc je přenášena kapénkovou infekcí a nejčastěji nakažené jsou děti do šesti let, nicméně se vyskytuje i u starších lidí. Nemoc se ideálně šíří například v rodinném prostředí, kde jsou si lidé neustále nablízku. Dospělí mohou být často zdrojem nákazy, přestože byli kdysi očkováni, ale imunitní reakce zmizela nebo nebyla při styku s bakteriemi dostatečně silná. Zatímco u dospělých je průběh nemoci většinou mírnější nebo atypický, u malých dětí je úmrtnost vysoká.

Projevy nemoci

Černý kašel se projevuje jako velmi silný, dráždivý kašel až dávivý kašel a obtížné, sykavé nadechování. U některých typů je průvodním jevem i silné vykašlávání hlenu a vysoké teploty. Může se objevit i krvácení ve spojivkách, u malých dětí hrozí i nebezpečí zánětu plic.

Ochrana

V České republice (tehdy ještě Československu) bylo povinné očkování zavedeno již v roce 1958. Používá se tzv. trivakcína, chránící proti černému kašli, záškrtu a tetanu. Po zavedení celoplošného očkování dochází k úmrtí touto nemocí v České republice jen velmi vzácně. Dostupné vakcíny proti černému kašli jsou – Adacel, Boostrix a Boostrix Polio.

Dětská obrna (poliomyelitis) je infekční onemocnění mozku a míchy. Původcem je Poliovirus z čeledi Picornaviridae. Tato nemoc nejčastěji postihuje děti.

Nakažlivost

Virus se vylučuje stolicí nemocného, síří se kontaminovanou vodou, potravinami a kontaktem s nakaženým, zejména při nedostatečné hygieně. Inkubační doba je sedm až čtrnáct dní. Byl zaznamenán i kapénkový způsob nákazy. Virus se zachytí a začne šířit na sliznicích nosu, ústech, v krku a střevech pacienta.

Projevy nemoci

Dětská obrna může mít mírnou formu ne nepodobnou chřipce (teploty, nevolnost, bolesti hlavy a slabost). V závažnějším případě ale nemoc napadá nervový systém a může se rozvinout v paralytickou obrnu, která vede i k ochrnutí, nejčastěji dolních končetin s trvalými následky na celý život. Při napadení mozkového kmene dochází k selhání životně důležitých orgánů, virus také může napadnout dýchací a polykací svaly.

Ochrana

V České republice (tehdy Československu) bylo zavedeno celoplošné očkování v roce 1960 a nemoc byla eliminována, také pro fakt, že jediným přenašečem nemoci je člověk.  V Evropě byla obrna oficiálně vymýcena v roce 2002 a v současné době se vyskytuje pouze v Pákistánu, Afghánistánu a několika afrických státech. Vakcínou proti dětské obrně je Imovax Polio.

Hemofilové infekce jsou bakteriální onemocnění postihující zejména malé děti (nejčastěji do věku pěti let).

Nakažlivost

Jejich původci je celá řada podtypů bakterie Haemophilus influenzae (z nichž nejvážnější je typ B). Výskyt bakterií je především v zimním a podzimním období a nebezpečí pro děti spočívá i ve faktu, že většina nakažených dospělých lidí jsou pouze bacilonosiči, tudíž nakažliví, aniž by u nich nemoc propukla a byla zjištěna. Tato nemoc se přenáší kapénkově.

Projevy nemoci

Projevy hemofilové infekce jsou rozdílné, společné rysy bývají respirační onemocnění, jelikož se bakterie do těla dostávají přes nosohltan a poté se šíří do dalších orgánů. Tato onemocnění se projevují zejména dráždivým kašlem a horečkami, poměrně obvyklé jsou i záněty středního ucha nebo dutin (především obličejových).

Vážnější komplikace nastávají u hemafilové meningitidy, kdy dochází k zánětu mozkových blan a vysokým horečkám, bolestem hlavy, poruchám vědomí a zvracení. Hemafilové meningitidy mohou zanechat trvalé následky.

Zánět hrtanové záklopky je další závažnou komplikací pro pacienta, neboť může způsobit udušení. Začíná většinou polykacími a dýchacími potížemi a silnou bolestí v krku. Obvyklé jsou i vysoké horečky a kašel.

Japonská encefalitida je infekční onemocnění, jedná se o zánět mozku vyvolaných flaviviry – viry ze stejné skupiny jako evropské viry klíšťové encefalitidy nebo žluté zimnice – avšak je potřeba upozornit, že vakcinací proti Japonské encefalitidě se nechráníte proti klíšťové encefalitidě běžné v České republice.

Japonská encefalitida se objevuje zejména v Asii a nejvíce v jejích jihovýchodních a severovýchodních oblastech, mezi země s doporučeným očkováním patří (většinou jen do určitých oblastí v dané zemi) – Bangladéš, Bhútán, Čína, Filipíny, Indie, Indonésie, Japonsko, Kambodža, Korea, Laos, Severní Korea, Malajsie, Nepál, Pákistán, Papua Nové Guinea, Srí Lanka, Tchajwan, Thajsko, Vietnam, Východní Timor (kompletní mapa WHO – Světové zdravotnická organizace – k vidění zde: http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_JE_ITHRiskMap.png)

Nakažlivost

Přenašečem nákazy je infikovaný hmyz (nejčastěji komár), zdrojem nákazy pro člověka jsou pak prasata, skot či ptáci. Přenosu z člověka na člověka nedochází.

Projevy nemoci

Nemoc se projevuje průjmy, horečkou, zvracením, bolestmi břicha, krku a hlavy, někdy i poruchám řeči. V extrémních případech dochází ke křečím, dušení, kómatu až smrti. Nejvíce ohroženou skupinou jsou malé děti a senioři nad 65 let.

Ochrana

Vakcinace proti Japonské encefalitidě je možná po dosažení 18 let. Je vhodná zejména pro cestovatele a pro delší pobyty v ohrožených oblastech (měsíc a více) nebo v období dešťů.

Šance nakažení se pro běžného turistu je poměrně nízká.

Dostupná vakcína na trhu je Ixiaro.

Klíšťová encefalitida neboli klíšťový zánět mozku je infekční virové onemocnění, které napadá mozek a mozkové blány. V drtivé většině případů je na člověka přenášena klíšťaty, ale jsou zaznamenané i případy přenosu vodou či potravinami.

Nakažlivost

Přenos se odehrává především prostřednictvím infikovaných klíšťat, ale je možný i skrze tepelně neupravené kozí nebo ovčí sýry nebo mléčné výrobky, nicméně nemoc mívá lehčí průběh, dostane-li se virus do těla požitím. Nakažená klíšťata se vyskytují v podstatě po celé České republice (zde k nahlédnutí mapa ČHMÚ s předpovědí aktivity klíštěte obecného: http://www.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&menu=JSPTabContainer/P9_0_Predpovedi/P9_1_Pocasi/P9_1_1_Cesko/P9_1_1_6_Klistata&last=false).
Regiony s nejsilnějším výskytem bývají zpravidla Jižní Čechy, Plzeňsko a Poddyjí.

Projevy nemoci

Lidské tělo s normálně fungujícím imunitním systémem se po setkání s virem, který ho napadl, může stát imunním, aniž by nemoc propukla, nicméně tato imunitní reakce nemá dlouhého trvání a nelze ji označit za spolehlivou v případě opakovaných kousnutí.

Plná autoimunitní reakce těla je dost vzácná, tudíž s každým kousnutím je větší pravděpodobnost nejen, že klíště bude nakažené, ale že se virus dostane do těla a tam se aktivuje. Tato nemoc většinou probíhá hůře u dospělých než u dětí. V případě aktivace viru v tělě pak nemoc provází silné bolesti hlavy, vysoké horečky, poruchy motoriky a dezorientace. Při těžké formě může dojít i k úmrtí nakaženého či doživotním následkům (ochrnutí, poruchám soustředění nebo problémům vyšších mozkových center složit složité problémy).

Ochrana

Nejvhodnější prevenci proti této nemoci je očkování. Doporučuje se především lidem aktivně se pohybujícím ve volné přírodě, ale i pejskařům, sportovcům a celkově osobám, které žijí v rizikových oblastech.
Na trhu je několik dostupných vakcín vždy v provedení pro děti a dospělé. U nás nabízíme Encepur pro děti, Encepur pro dospělé, FSME-IMMUN 0,25 ml pro děti a FSME-IMMUN 0,5 ml pro dospělé.

Nemoci způsobené infekcí bakteriemi Meningokoku patří mezi velmi závažné, jde zejména o záněty mozkových blan a horečnatá onemocnění. Jejich největší nebezpečí tkví v tom, že mají velmi rychlý průběh (stav pacienta se může dramaticky zhoršit během hodin až k životu ohrožujícímu selhání organismu).

Nakažlivost

Původcem těchto nemocí jsou bakterie Mmeningokoka (je jich několik druhů), nicméně přenašečem je člověk ať už nemocný, nebo bacilonosič bez příznaků. Bakterie se přenáší kapénkově (kýchnutí, mluvení, kašlání) nebo předměty, na které se dostaly sekrety infikované osoby.

Projevy nemoci

Nemoc se projevuje velmi náhle silnými bolestmi hlavy a kloubů, je provázena vysokými horečkami. Sekundární příznaky bývají krvácení do kůže, ospalost, zmatení a zastřené vědomí. V těžkých případech a při komplikacích může docházet i slepotě, ztrátě sluchu, epilepsii nebo jinému poškození mozku. Může dojít i k úmrtí pacienta. Největší nebezpečí nemoc představuje pro děti a mladistvé. Doba mezi počátkem onemocnění a smrtí u invazivních meningokokových onemocnění je velmi krátká (většinou jeden den).

Ochrana

Nejbezpečnější ochranou proti Meningokoku a jím způsobeným nemocem je očkování. Jsou dostupné vakcíny, které chrání proti čtyřem typům meningokokových infekcí. Očkování není platné jen pro děti a mladistvé, vyplatí se i pro cestovatele, kteří navštěvují země s vysokým výskytem těchto onemocnění, hlavně v Africe, Asii a Jižní Americe.

Plané neštovice jsou vysoce nakažlivým virovým onemocněním postihujícím především děti. Onemocnění představuje velký problém zejména ve školních a jiných dětských zařízeních, kde rychle šíření často způsobuje karantény a i tak se často nepodaří předejít lokální epidemii. K nákaze virem planých neštovic dochází nejčastěji mezi čtyřmi až osmi lety věku.

Nakažlivost

Virus planých neštovic se přenáší kapénkovou infekcí (vzduchem v kontaktu s nemocným). Proto jsou nejvíce ohrožena dětská zařízení, kde je velký počet dětí pohromadě. Infekce je nejvíce závažná pro ženy v těhotenství, které samy dříve neštovice neprodělaly, a může vést k deformaci nebo i smrti plodu.

Projevy nemoci

Nemoc se projevuje teplotou, únavou organismu a velkým výskytem vyrážky ve formě vřídků a stroupků nebo puchýřků (netrvá déle než týden a puchýřky jsou 3 až 6 mm velké, během 6-8 hodin z nich vznikají krusty.). Onemocnění probíhá většinou bez komplikací, zejména u zdravých dětí. S objevením puchýřků na těle začíná být pacient infekční.

Nejčastější komplikací planých neštovic je sekundární bakteriální infekce způsobená zejména stafylokoky a streptokoky, kterou si osoba často zanáší do rány sama škrabáním svědivých míst. U dospělých může mít onemocnění mnohem závažnější důsledky (např. pásové opary kvůli dormantnímu viru, který se udržel v těle a aktivoval se až v dospělosti).
Dojde-li k nákaze matky kolem termínu porodu, bývá plod infikován, a pokud si matka ještě nevytvořila protilátky, které by přešly na dítě, je novorozenec planými neštovicemi vážně ohrožen na životě

Ochrana

Bezpečnou formou prevence proti planým neštovicím je očkování (na trhu jsou vakcíny Priorix-Tetra a Varilrix).

U dětí se často spojuje očkování proti planým neštovicím, spalničkám, zarděnkám a příušnicím. U dospělých lze očkovat vždy kromě těhotenství.

Co je pásový opar? 
 
Pásový opar je bolestivá puchýřnatá vyrážka. Obvykle postihuje jednu část těla a může trvat několik týdnů. Může vést k intenzivní a dlouhotrvající bolesti a zjizvení. Méně často se může vyskytnout bakteriální kožní infekce, pocity slabosti, ochrnutí svalů, ztráta sluchu nebo zraku. Pásový opar je vyvoláván stejným virem, který způsobuje plané neštovice. Poté, co jste prodělal(a) plané neštovice, zůstává virus, který je vyvolal, v nervových buňkách Vašeho těla. Někdy, i po mnoha letech, se virus znovu aktivuje a vyvolává pásový opar. 
 
Co je postherpetická neuralgie (PHN)? 
 
Po zahojení puchýřů pásového oparu může bolest trvat po celé měsíce nebo roky a může být intenzivní. Tato dlouhotrvající bolest nervového původu se nazývá post-herpetická neuralgie nebo PHN. 

Pneumokokové infekce jsou onemocnění způsobené bakteriemi (Streptococcus pneumoniae aka. Pneumococcus). Tyto bakterie mohou vyvolat celou řadu nebo kombinaci onemocnění od zápalu plic, sepse (otravy krve), zánětu průdušek nebo středního ucha nebo dutin až po záněty mozkových blan. Nejčastějším onemocněním jsou záněty středního ucha u dětí, nicméně právě u dětí a zejména v rizikových skupinách (astma, bronchitidy nebo po opakovaných zánětech středního ucha apod.) mohou tyto infekce vyvolat velmi vážné důsledky.

Nakažlivost

Zdrojem infekce je nakažený člověk nebo bacilonosič bez příznaků. Infekce se nejčastěji přenáší kapénkově nebo vzduchem.

Projevy nemoci

Všechny nemoci způsobené pneumokoky mají rychlý počátek, silnou horečku doprovází dráždivý kašel, dušnost a bolesti hrudníku. Léčba zpravidla probíhá antibiotiky – mají různou účinnost, podle typu bakterií – často je jedinec napaden více typy a některé mohou být resistentní proti antibiotikům, což dělá léčbu velmi problematickou. Nejvíce ohroženy jsou pak děti do 5 let, starší lidé a chronicky nemocní (s oslabenou imunitou, srdečními onemocněními, plicními nemocemi, cukrovkou).

Ochrana

K prevenci se osoby očkují, rizikové skupiny, jak zmíněné výše – děti s astmatem, bronchitidami nebo po zánětu mozkových blan – mají očkování hrazené státem. Očkování je velmi vhodné také pro osoby nad 65 let, pro pacienty s chronickou nemocí a často hospitalizované osoby bez ohledu na věk.

Na trhu jsou dvě vakcíny – Pneumo23 a Prevenar13.

Příušnice (parotitis epidemica) jsou akutní infekční onemocnění, kterým může onemocnět v podstatě každý člověk. Nejnáchylnější k nemoci jsou děti od dvou let. Nemoc způsobuje Paramyxovirus.

Nakažlivost

Nemoc se šíří velmi podobně jako chřipka (kapénkově). Inkubační doba je poměrně dlouhá, dva až tři týdny. Zdrojem je nakažený člověk, a protože má nemoc dlouhou inkubační dobu, je infikovaný nebezpečný pro okolí ještě dříve, než se u něho projeví příznaky.

Projevy nemoci

Nemoc napadá příušní slinné žlázy, které se nacházejí mezi dolní čelistí a ušním lalůčkem v příuší, zde se projevuje typickými otoky a bolestivostí. Nemoc je někdy doprovázena horečkou a únavou. V těžších případech může dojít jednostranné hluchotě, zvracení a ztuhlému krku (vzácný je zánět varlete, v extrémním případě může dojít až k sterilitě – u dívek a žen může výjimečně dojít k zánětu vaječníku).

Ochrana

V České republice je povinné očkování pro malé děti (kombinované očkování, tj. nejen proti příušnicím, ale i spalničkám a zarděnkám) od roku 1987. I bez předchozí vakcinace je nejúčelnější obranou proti tomuto onemocnění očkování vhodnou vakcínou – na trhu je dostupná vakcína Priorix. I přes vakcinaci může člověk někdy onemocnět, ale nemoc mívá mnohem mírnější průběh.

Rakovina děložního hrdla nebo také karcinom děložního čípku je zhoubný nádor děložního hrdla. Jde o sedmé nejčastější zhoubné onemocnění a tvoří 4 % všech maligních onemocnění. Nejčastější je mezi 35 až 45 a mezi 60 až 65 rokem života. Rakovina děložního čípku  je celosvětově druhý nejčastější typ rakoviny u žen (po rakovině prsu).

Nakažlivost

Hlavní příčinou karcinomu děložního hrdla je infekce jeho epitelu jedním z typů lidského papilomaviru (HPV, z human papilloma virus), tyto HPV viry jsou často sexuálně přenosné a existuje jich více než 100 druhů (z nichž nejsou všechny karcinogenní a nezpůsobují bujení, nicméně mohou způsobovat vředy nebo genitální bradavice).

Projevy nemoci

Časné stádium rakoviny děložního hrdla nemá klinické příznaky. Ty se objevují až později, kdy je nádor často v pokročilém stadiu – příznaky jsou nejčastěji krvácení mimo cyklus, bolesti pánve a kříže (které mohou být příznakem prorůstání rakoviny do okolní tkáně), soulož může být bolestivá nebo může docházet k výtoku. U většiny žen tak infekce proběhne bez příznaků a buď odezní, nebo se na děložním hrdle objeví léze a ty, pokud se nezhojí, se zhoršují a poté dochází k vývoji nádoru.

Ochrana

Momentálně jedinou ochranou proti tomuto typu rakoviny je očkování. Rakovinotvorné bujení nemůže vzniknout bez HPV viru, který by ho způsobil, očkování brání infekci virem, tudíž předchází rakovině. Toto očkování je v podstatě vhodné pro všechny ženy a dívky (mladým dívkám také pojišťovny přispívají na tuto vakcinaci).

Rotaviry způsobují silně nakažlivé infekční onemocnění, nejvíc ohrožené jsou jimi děti do pěti let, protože tyto viry způsobují střevní potíže, silné průjmy, úbytek minerálů a dehydrataci.

Nakažlivost

Viry se šíří orálně, nejen dotykem nebo jiným kontaktem s infikovanou osobou, ale i s předměty, kterých se dotkla, zvláště uvážíme-li nejohroženější skupinu, tj. malé děti. Infekce je navíc vysoce nakažlivá a viry odolné.

Projevy nemoci

Tyto infekční onemocnění se nejčastěji projevují silnými průjmy, bolestmi břicha i zvracením. Viry narušují střevní výstelku, dráždí střeva a zabraňují jim vstřebávat vodu a minerály, to vede k průjmům a nebezpečné dehydrataci zejména u malých dětí. Není neobvyklé, že musí dojít k hospitalizaci pacienta, v extrémních případech může dojít i k úmrtí.

Ochrana

Na rozdíl od jiných virových onemocnění, dodržování pravidelné hygieny nestačí k zabránění rotavirových infekcí a tak je jedinou účinnou prevencí očkování. Vakcíny jsou určené již pro kojence a pijí se.

Na trhu jsou vakcíny Rotarix a Rotateq.

Tetanus (strnutí šíje) je onemocnění způsobované bakterií Clostridium tetani. Jde o velmi nebezpečnou nemoc, která se projevuje křečemi a ztrátou koordinace. Bakterie uvolňují toxiny, které blokují uvolnění svalů a bez antibiotik nebo séra tak často u nemocného dojde k selhání srdce nebo dýchání.

Nakažlivost

Bakterie je velmi odolná a schopna přežívat mimo nositele, lidé se nejčastěji nakazí otevřenou ranou, jež se dostane do styku s půdou nebo předmětem, na kterých bakterie přežívá. Jakmile se dostane do těla, bakterie se začne množit a napadá nervovou tkáň.

Projevy nemoci

Bakterie uvolňují toxiny, které blokují uvolnění svalů a tak jsou křeče a ztráta koordinace prvotními příznaky nemoci. Pro diagnostiku tetanu v podstatě neexistují krevní testy. Diagnóza je stanovena právě na základě projevů tetanových symptomů a neléčená (antibiotika) je velmi často smrtelná.

Ochrana

V České republice je zavedeno celoplošné očkování proti této nemoci a ta se zde vyskytuje jen velmi zřídka. Přeočkování je obecně doporučeno každých deset let.

Na trhu jsou vakcíny Adacel (kombinovaná vakcína proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli) a Tetanol Pur (proti tetanu a již od kojenců).

Vzteklina je velmi nebezpečné akutní virové onemocnění, napadá mozkové buňky, jakmile se nemoc projeví, je v drtivé většině případů smrtelná. Původcem vztekliny je RNA virus z rodu Lyssavirus z čeledi Rhabdoviridae. Napadá nervový systém všech teplokrevníků, včetně lidí.

Proti vzteklině se vede celosvětový boj, nicméně na rozdíl od České republiky je stále mnoho míst, kde jejím vlivem umírají tisíce lidí ročně, především v Africe a Asii.

Nakažlivost

Virus se přenáší slinami, takže velmi často pokousáním. Přenašečem viru jsou teplokrevní savci. Projevuje se změnami chování, dráždivostí, apatií, agresivitou, paralýzou.

Projevy nemoci

Virus je vylučován prakticky jen slinami, přičemž se v nich vyskytuje již 3–5 dní před prvními klinickými příznaky. K infekci dochází většinou poraněnou kůží a v těle se pak šíří nervovými drahami. Inkubační doba je v průměru 2–4 týdny (max. 15 měsíců u koně, min. 5 dnů u psa). U zvířat má vzteklina značně rozdílné fáze (ale existují i atypické vzorce průběhu nemoci) než u člověka. Lidem se mění chování, ať už jde o agresivitu, absenci strachu, bolesti při mimice, velká produkce slin, křeče, vzrušivost nebo záchvaty zuřivosti.

Ochrana

Jedinou účinnou ochranou proti vzteklině je očkování, vakcínu je možné podat jako sérum dokud ještě nemoc nepropukla. Povinné očkování domácích psů proti vzteklině bylo zavedeno v Československu již v roce 1953, od roku 1989 probíhala i vakcinace lišek v přírodě.

V České republice platí od roku také 2004 status země bez vztekliny (poslední zaznamenaný případ byla liška v roce 2002).

Očkování proti vzteklině se však nadále doporučuje všem cestovatelům, kteří plánují pobyt v zemích, kde vzteklina představuje stálé nebezpečí, tj. Asie a východní Evropa.

Na trhu je vakcína Verorab.

Hepatitida typu A je virová infekce jater. V České republice došlo k epidemii v roce 2008 a nemoc stále přebývá mezi populací. Tato nemoc postihuje především mladé lidi a děti. Nejčastější výskyt této nemoci je však v zemích se špatným hygienickým standardem – v Africe, Jižní Americe, Latinské Americe, Asii, Středního východu.

Nakažlivost

Zdrojem nákazy je nemocný člověk (včetně fáze před vypuknutím prvních příznaků nemoci), někteří jedinci mohou být nakažení a potenciálně nakažliví po celý svůj život, aniž by u nich někdy nemoc propukla. Viry se také velmi často šíří vodou a potravinami, zvláště v zemích s nízkým hygienickým standardem.

Projevy nemoci

Nemoc zpočátku propuká jako chřipkové onemocnění (teploty, bolesti hlavy a břicha, slabost a nevolnost). Později se mohou projevit problémy s klouby, vyrážky a nervové obtíže. V pozdější fázi nemoci se objevuje tmavá moč, světlá stolice, svědění kůže. Někdy nemoc ale probíhá bez těchto příznaků a prvním příznakem se tak stává zažloutlé bělmo u očí a zabarvení kůže. Těžká forma nemoci postihuje přibližně jednoho pacienta z deseti, v těchto případech je rekonvalescence velmi zdlouhavá.

Ochrana

Spolehlivou ochranou proti Hepatitidě typu A je očkování, které je doporučené nejen pro cestovatele do ohrožených oblastí. Základem prevence je ale dobrá hygiena, zdravotní výchova a v neposlední řadě konzumace bezpečných, nezávadných potravin a vody.

Dostupné vakcíny proti Hepatitidě typu A jsou Avaxim, Havrix 720 a Havrix 1440.

Dostupné vakcíny proti Hepatitidě typu A i B jsou Twinrix Adult a Twinrix Paediatric.

Na trhu jsou jak vakcíny proti každé z těchto nemocí – Hepatitidě typu A i Hepatitidě typu B, nebo kombinované vakcíny, které lze očkovat proti oběma typům najednou.

Žloutenka typu A

Hepatitida typu A je virová infekce jater. V České republice došlo k epidemii v roce 2008 a nemoc stále přebývá mezi populací. Tato nemoc postihuje především mladé lidi a děti. Nejčastější výskyt této nemoci je však v zemích se špatným hygienickým standardem – v Africe, Jižní Americe, Latinské Americe, Asii, Středního východu.

Nakažlivost

Zdrojem nákazy je nemocný člověk (včetně fáze před vypuknutím prvních příznaků nemoci), někteří jedinci mohou být nakažení a potenciálně nakažliví po celý svůj život, aniž by u nich někdy nemoc propukla. Viry se také velmi často šíří vodou a potravinami, zvláště v zemích s nízkým hygienickým standardem.

Projevy nemoci

Nemoc zpočátku propuká jako chřipkové onemocnění (teploty, bolesti hlavy a břicha, slabost a nevolnost). Později se mohou projevit problémy s klouby, vyrážky a nervové obtíže. V pozdější fázi nemoci se objevuje tmavá moč, světlá stolice, svědění kůže. Někdy nemoc ale probíhá bez těchto příznaků a prvním příznakem se tak stává zažloutlé bělmo u očí a zabarvení kůže. Těžká forma nemoci postihuje přibližně jednoho pacienta z deseti, v těchto případech je rekonvalescence velmi zdlouhavá.

Ochrana

Spolehlivou ochranou proti Hepatitidě typu A je očkování, které je doporučené nejen pro cestovatele do ohrožených oblastí. Základem prevence je ale dobrá hygiena, zdravotní výchova a v neposlední řadě konzumace bezpečných, nezávadných potravin a vody.

(Dostupné vakcíny proti Hepatitidě typu A jsou Avaxim, Havrix 720 a Havrix 1440.)

Dostupné vakcíny proti Hepatitidě typu A i B jsou Twinrix Adult a Twinrix Paediatric.


Žloutenka typu B

Hepatitida typu B je virus napadající játra, je velmi odolný a schopný přežít ve velmi nehostinných podmínkách i několik týdnů. Infekce je velmi nakažlivá a má těžší průběh (včetně počtu úmrtí) než Hepatitida typu A.

Nakažlivost

Zdrojem nákazy je nemocný člověk (včetně fáze před vypuknutím prvních příznaků nemoci), někteří jedinci mohou být nakažení a potenciálně nakažliví po celý svůj život. Virus se šiří v podstatě do všech tělních tekutin, tudíž i jeho přenos je velmi snadný, zvlášť v podmínkách zhoršené hygieny (nejčastěji se nemoc přenáší krví, poševním sekretem a spermatem). Nechráněný pohlavní styk tak patří mezi hlavní způsoby přenosu, mezi krevní pak manikúra, pedikúra, tetování apod.

Projevy nemoci

Nemoc zpočátku propuká jako chřipkové onemocnění (teploty, bolesti hlavy a břicha, slabost a nevolnost). Později se mohou projevit problémy s klouby, vyrážky a nervové obtíže. Zežloutnutí sliznic a kůže není bezpodmínečným příznakem této infekce, nemusí k nim dojít u všech nemocných. Stejně tak může nemoc probíhat zcela bez příznaků nebo jen s mírným průběhem. Ve velmi těžkých případech někdy dochází k selhání jater a následnému úmrtí.

Ochrana

Účinnou ochranou proti této nemoci je očkování, se základním schématem člověk obdrží celoživotní ochranu. Děti se v České republice očkují celoplošně od roku 2001.

(Dostupné vakcíny proti Hepatitidě typu B na trhu jsou Engerix B-20 a Fendrix.)

Dostupné vakcíny proti Hepatitidě typu A i B jsou Twinrix Adult a Twinrix Paediatric.

Hepatitida typu B je virus napadající játra, je velmi odolný a schopný přežít ve velmi nehostinných podmínkách i několik týdnů. Infekce je velmi nakažlivá a má těžší průběh (včetně počtu úmrtí) než Hepatitida typu A.

Nakažlivost

Zdrojem nákazy je nemocný člověk (včetně fáze před vypuknutím prvních příznaků nemoci), někteří jedinci mohou být nakažení a potenciálně nakažliví po celý svůj život. Virus se šiří v podstatě do všech tělních tekutin, tudíž i jeho přenos je velmi snadný, zvlášť v podmínkách zhoršené hygieny (nejčastěji se nemoc přenáší krví, poševním sekretem a spermatem). Nechráněný pohlavní styk tak patří mezi hlavní způsoby přenosu, mezi krevní pak manikúra, pedikúra, tetování apod.

Projevy nemoci

Nemoc zpočátku propuká jako chřipkové onemocnění (teploty, bolesti hlavy a břicha, slabost a nevolnost). Později se mohou projevit problémy s klouby, vyrážky a nervové obtíže. Zežloutnutí sliznic a kůže není bezpodmínečným příznakem této infekce, nemusí k nim dojít u všech nemocných. Stejně tak může nemoc probíhat zcela bez příznaků nebo jen s mírným průběhem. Ve velmi těžkých případech někdy dochází k selhání jater a následnému úmrtí.

Ochrana

Účinnou ochranou proti této nemoci je očkování, se základním schématem člověk obdrží celoživotní ochranu. Děti se v České republice očkují celoplošně od roku 2001.

Dostupné vakcíny proti Hepatitidě typu B na trhu jsou Engerix B-20 a Fendrix.

Dostupné vakcíny proti Hepatitidě typu A i B jsou Twinrix Adult a Twinrix Paediatric.

Žlutá zimnice je velmi nebezpečné virové krvácivé a horečnaté onemocnění, které přenášejí komáři a moskyti. Onemocnění způsobuje arbovirus čeledi Flaviviridae. Nemoc způsobuje rozsáhlé epidemie a četná úmrtí zejména v oblastech Afriky a Jižní Ameriky, objevuje se však i v Severní Americe, Karibiku a z minulosti jsou známy i případy epidemií z Evropy. Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že na celém světě ročně onemocní žlutou zimnicí 200 tisíc lidí a z nich 30 tisíc zemře.

Nakažlivost

Rozeznávají se dva typy infekce. Městská forma, která obvykle způsobuje rozsáhlé epidemie, se přenáší z nakaženého člověka na dalšího člověka komárem. Vyskytuje se hlavně v Africe.
Džunglová forma se přenáší na člověka z opic bodnutím komára, nákaza vyvolává ojedinělé případy žluté zimnice, nebo i malé epidemie v afrických lesnatých savanách a v jihoamerických pralesech.

Projevy nemoci

Inkubační doba nemoci je 3-6 dní, poté se nemoc projevuje horečkou, bolestmi hlavy a zad, zvracením a nevolností. V těžších případech dochází k rozvoji žloutenky (od toho také jméno – žlutá zimnice), může dojít i ke krvácení do kůže a zažívacího traktu. V tropických oblastech je pro domorodé obyvatele nemoc mnohem méně nebezpečná než pro turisty (neléčená má až 50% úmrtnost).

Ochrana

Nejlepší prevencí je očkování. Jeho účinky jsou patrné již po 10 dnech a přetrvávají 10 let. Všem cestovatelům, kteří se vydávají do oblastí, kde se zimnice vyskytuje, je doporučeno, aby se nechali očkovat.

Bližší informace ohledně očkování, vhodnosti výběru konkrétní očkovací látky, očkovacího schématu, ceně očkování… vám podáme při osobní návštěvě u nás v ordinaci, případně na tel. 596 231 331.

Chystáte se do zahraničí?
Přečtěte si o očkování, která potřebujete pro svou bezpečnou cestu…

© 2021  MUDr. Piatkovská, s. r. o.

MUDr.Pavel Piatkovský
MUDr.Piatkovská, s.r.o.
Československé armády 66/89
Ostrava-Michálkovice
715 00
IČ 26851504
IČZ 91108001